1,2% lėšos

GERBIAMI TĖVELIAI, SENELIAI, DARBUOTOJAI IR VISI KITI LOPŠELIO-DARŽELIO BIČIULIAI

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jau parėmė Šiaulių lopšelį-darželį „Gintarėlis“ ir būtų malonu, jei ir toliau susidomėtumėte savo mokesčių skirstymo galimybėmis ir suprastumėte jų tikslingumą, skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidedate prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. (šiemet) iki liepos 1 d. imtinai gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis iki 1,2 proc. (anksčiau buvo 2 proc.) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo įstaigai).

Prašymo formą galite užpildyti dviem būdais:
1) užpildyti FR0512 (04 versija) formą internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512 (04 versija) formą.
2) FR0512 (04 versija) formą galite gauti lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.

           Formos FR0512 (04 versija) pildymas

           Pildydami FR0512 formą (04 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:
           1 laukelyje – savo asmens kodą;
           2 laukelyje – telefono kodą ir numerį;
           3V laukelyje – vardą;
           3P laukelyje – pavardę;
           4 laukelyje – adresą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.);
           5 laukelyje – mokestinį laikotarpį (2019);
           6S laukelį pažymėti ženklu „X“;
           E1 laukelyje – skaičių 1,2;
           E2 laukelyje (lopšelio-darželio „Gintarėlis“ kodas) – 190528240;
           E3 laukelyje – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą – Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“;
           E4 laukelyje- įrašykite 1,20 ar kitą dalį, jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms;
           E5 laukelyje – turi būti įrašomas paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, t.y. laikotarpio pabaigos metai. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų.

I n f o r m u o j a m e, kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo pasirinktam paramos gavėjui, pajamų mokesčio dalį galima paskirti iš karto 5 metams.

Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS.

Pildantys popierinę FR0512 (04 versiją) formą, prašome ją atnešti į lopšelį-darželį „Gintarėlis“!

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!

Administracija

 

 

Įstaigos rekvizitai:

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“

Saulės tako g. 5, LT-78301 Šiauliai,

Kodas: 190528240

Tel. (8 41) 552 562

El.p. gintarelis@splius.lt

www.gintarelis.tavodarzelis.lt

 

Informacija atnaujinta — 2020.04.28 | << ATGAL
2020 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems