SIŪLYMAI IR SKUNDAI

 

Tėvų (globėjų) teisės:

Nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, ugdymo formas ir t.t.
Gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir jo pasiekimus.
Dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią informaciją apie įvertinimo rezultatus.
Dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje.

 

Tėvų (globėjų) pareigos:

Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
Laiku patikrinti vaiko sveikatą ir pateikti informaciją lopšeliui-darželiui.
Apie savo vaiko ligą ar kitą neatvykimo priežastį pranešti pirmą neatvykimo dieną, telefonu (8 41) 552562.
Skundų pateikimo tvarka
Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 dienų.
Skundai taip pat gali būti pateikti elektroniniu paštu https://gintarelis.tavodarzelis.lt/ Skundo turinys yra konfidencialus.

 

 

Dėmesio: Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite el. pašto adresą!

Informacija atnaujinta — 2020.02.13 | << ATGAL

Žodinė paieška

Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas – 7.00–18.00
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įm. kodas 190528240
A.s. LT837180000001142421
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
Direktorė–Laimutė Garbačauskienė

Saulės tak. 5, LT-78301 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 62
Mob. +370-652 83 845
El. p. gintarelis@splius.lt

Projektai

Projektai
 „Besimokančių darželių tinklas” programa

Steigėjas

Steigėjas
2023 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems