DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie darbo užmokestį


              Informacija apie lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įsipareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“. Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičiavus mokesčių:

PAREIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2017 METINIS 2018 METINIS 2019 METINIS 2020 M.   I KETV. 2020 M. II KETV. 2020 M. III KETV. 2020 M. IV KETV. 2020 METINIS
DIREKTORIUS 1 915.0 981.0 1839.0 1870.0 1870.0 1870.0 1870.0 1870.0
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI 1 782.0 810.0 1340.0 1441.0 1441.0 1663.0 1663.0 1552.0
PEDAGOGAS 20 793.0 810.0 1050.0 1104.3 1104.3 1421,0 1421.0 1263.0
APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJAS (A*) 7 472.0 642.0 837.0 881.0 857.0 894.0 894.0 882.0
APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBUOTOJAS (B*) 18 344.0 370.0 515.0 681.0 640.0 688.0 688.0 674.0

A*  –  įvertintas ūkio dalies vedėjo, maitinimo organizatoriaus, raštinės (archyvo) vedėjo, vyr. buhalterio, apskaitininko, virėjo IKT specialisto darbo užmokestis.

B*  –  įvertintas darbininko, kiemsargio, valytojo, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis

Informacija atnaujinta — 2021.02.10 | << ATGAL
2021 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems