BENDRADARBIAVIMAS

Bendradarbiaujame su Šiaulių lopšeliais-darželiais „Žilvitis“, „Voveraitė“, „Bitė“, kartu vykdome projektines veiklas, organizuojame sportines varžybas, pasikeičiame ugdytinių meninės veiklos parodėlėmis, vaikų muzikiniais pasirodymais, dalinamės gerąja darbo patirtimi.

 

Aktyviai bendradarbiaujame su Šiaulių menų mokykla, vaikai lanko dailiųjų amatų, dailės ir anglų kalbos būrelius, kartu rengiame  akcijas, meninės veiklos darbelių parodėles. Pedagogams teikiama metodinė pagalba, įsisavinant naujausias meninės veiklos technikas, kuriant estetišką darželio interjerą.

 

Bendradarbiaujame su Šiaulių Lieporių pradine mokykla, Sandoros ir Gegužių  progimnazijomis, vykdant bendrus mokslo ir popamokinės veiklos projektus. Pradinių klasių mokytojos susitinka su darželio pedagogėmis ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių tėvais, analizuoja vaikų brandumo mokyklai problemas, aptaria buvusių ugdytinių pasiekimus, mokslo ir elgesio spragas, organizuoja sporto varžybas, koncertus, meninės veiklos darbelių parodėles.

 

Įstaigos kalendoriniuose renginiuose dažni svečiai parapijos Šv. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčios kunigai. Bendradarbiaujame su Šiaulių Katechetikos centru, aptariant vaiko gerumo valandėles, kurios organizuojamos 4-7 m. vaikams, įgyvendinant katalikiškojo ugdymo programą „Leiskite mažutėlius ateiti pas mane“.

 

Darželio ugdytiniai dažni apsilanko  Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių mikrorajono filialo vaikų literatūros skyriaus organizuojamose parodėlėse, renginiuose. Skatiname ugdytinių tėvelius kartu su vaikais apsilankyti bibliotekoje, išsirinkti skaitymui knygučių.

 

Vyresniųjų grupių vaikai lankosi bažnyčioje, rengia piešinukų parodėles.

Aktyviai dalyvaujame Lieporių bendruomenės organizuojamuose renginiuose.

Informacija atnaujinta — 2022.11.21 | << ATGAL

Žodinė paieška

Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas – 7.00–18.00
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įm. kodas 190528240
A.s. LT837180000001142421
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
Direktorė–Laimutė Garbačauskienė

Saulės tak. 5, LT-78301 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 62
Mob. +370-652 83 845
El. p. gintarelis@splius.lt

Projektai

Projektai
 „Besimokančių darželių tinklas” programa

Steigėjas

Steigėjas
2023 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems