PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Vaikų priėmimo į įstaigą sąlygos:

Vaikai į įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą.
Iki einamųjų metų vasario 1 d. vaiko, įrašyto į eilę, tėvai (globėjai) pakartotinai patvirtina pageidavimą lankyti įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. tėvai (globėjai) pakartotinai nepatvirtinę pageidavimo lankyti įstaigą, praranda vietą eilėje ir vaikas į įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.

Priimant vaiką į švietimo įstaigą, turi būti pateikti šie dokumentai:

tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą;
vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos švietimo įstaigos).

 

Informacija atnaujinta — 2020.01.21 | << ATGAL
2020 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems