Kokybės vadybos sistema

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490 patvirtintas „Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas“.

Planuojama iki 2024 m. kovo 15 d. atlikti įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą, vadovaujantis Bendrojo vertinimo modelio diegimo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašu, ir iki 2024 m. kovo 29 d. parengti veiklos tobulinimo planą.

Kokybės vadybos sistemos, paremtos Bendruoju vertinimo modeliu, veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Grupės pirmininkė – Edita Silvanavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, atsakinga už veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo organizavimą, duomenų saugumo užtikrinimą ir tyrimo etikos principų laikymąsi, savalaikį veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos bei veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano pateikimą, ataskaitos parengimą ir viešinimą.

Nariai:
Greta Soltanaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Viktorija Balčiūnė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jurgita Gasparaitienė, logopedė
Evelina Repšytė, tėvų atstovas

Grupės nariai atsakingi už tinkamų veiklos kokybės įsivertinimo duomenų rinkimo, analizės metodų ir procedūrų pasirinkimą, duomenų surinkimą, analizę ir vertinimą, dalyvauja atliekant įsivertinimą, rengiant įsivertinimo rezultatų ataskaitą, įgyvendinant tobulinimo planą.
Veiklos kokybės įsivertinimo koordinatorė – Regina Kopilovienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už veiklos tobulinimo ir stebėsenos plano įgyvendinimą, viešinimą ir komunikaciją su išoriniais ir vidiniais suinteresuotais asmenimis.

ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO VERTINIMO MODELIO DIEGIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO

BENDROJO VERTINIMO MODELIO DIEGIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠAS

ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS “GINTARĖLIS” VEIKLOS TOBULINIMO ŽINGSNIAI TAIKANT BVM

 

Informacija atnaujinta — 2024.02.26 | << ATGAL

Žodinė paieška

Įstaigos duomenys

Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Darbo laikas – 8.00–17.00
Grupių darbo laikas – 7.00 – 18.00
Grupių darbo laikas vasaros laikotarpiu – 7.00 – 17.30
Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių (viena vaikų grupė ugdoma anglų kalba)

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įm. kodas 190528240
A.s. LT837180000001142421
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
Direktorė–Laimutė Garbačauskienė

Saulės tak. 5, LT-78301 Šiauliai
Tel. (8 41) 55 25 62
Mob. +370 658 30 018
Mob. +370 652 83 845
El. p. gintarelis@splius.lt

Projektai

Projektai
 „Besimokančių darželių tinklas” programa

Steigėjas

Steigėjas
2024 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems