DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO PRIVALOMO SUSTABDYMO

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, privalomai sustabdė ugdymo procesą ir švietimo veiklą dėl situacijos, susijusios su viruso (COVID-19) plitimu, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.. Minėtu laikotarpiu ugdomoji veikla ir vaikų priežiūra yra privalomai stabdoma ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kadangi vaikai, jaunesni nei 6 metų arba turintys negalią dėl labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, negali būti paliekami be suaugusiųjų ar vyresniųjų priežiūros, vaikų tėvai (globėjai) teisės aktų nustatyta tvarka turi galimybę pasirinkti vieną iš šių variantų:
– teikti prašymą darbdaviui dirbti nuotoliniu būdu (darbdavys privalo tenkinti darbuotojo
prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų);
– kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų
(nedarbingumo pažymėjimas išduodamas, kai švietimo įstaigoje yra paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis rėžimas);
– prašyti darbdavio suteikti kasmetines arba nemokamas atostogas.
Jei nėra galimybės vienam iš tėvų (globėjų) pasirinkti bent vieno minėto varianto, kurį reglamentuoja teisės aktai, rekomenduojama vaikų tėvams (globėjams) kreiptis pagalbos į kitus pasirinktus suaugusiuosius (pvz., giminaičius) ar vyresnius šeimos narius.  

Dėl informacijos, skelbiamos sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje, naudojimo 10-1589

Dėl koronaviruso (covid-19) valdymo priemonių V-346

Dėl koronaviruso (covid-19) valdymo priemonių V-347

Dėl koronaviruso (covid-19) valdymo priemonių V-348

Dėl ugdymo ir vaikų priežiūros proceso privalomo sustabdymo švietimo įstaigose Rastas_S-885

 

V-352 Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo

Atmintinė dėl koronaviruso

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių

 

2020 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems