INFORMACIJA

Informuojame, kad Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų lankomumas vasario 10 d. miesto lygmeniu yra pasiekęs 50 proc., todėl vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A-1498 „Dėl ugdymo organizavimo karantino metu“ nuo 02-15 (pirmadienio) pirmumo teisę lankyti lopšelį-darželį turi specializuotų tarnybų darbuotojų (medicinos sektoriaus, policijos pareigūnų, karių, ugniagesių) vaikai. Primename, kad dirbantiems kitose srityse ir negalintiems savo darbo funkcijų atlikti nuotoliniu būdu Lietuvos respublikos įstatymais numatyta galimybė gauti nedarbingumo išmokas už sveiko vaiko priežiūrą ir vaiko priežiūrą vykdyti namuose. Vaikams, kurių priežiūrą namuose užtikrina tėvai (įtėviai, globėjai), ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

 

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ administracija

2021 © Šiaulių l-d „Gintarėlis“
Versija neįgaliesiems